Biografija

Rođen sam u Šapcu 1981. godine. Odrastao sam u mačvanskom selu Banovo Polje. Osnovnu školu sam završio u Bogatiću a gimnaziju u Sremskoj Mitrovici. 2001. postajem student  Fakulteta političkih nauka u Beogradu  gde sam četiri godine kasnije diplomirao. Sledeće godine sam upisao postdiplomske studije na smeru Javne politike i upravljanje. Magistrirao sam 2008. na temi regionalnog upravljanja i razvoja. Konačno, formalno obrazovanje završavam 2010. kada sam takođe na Fakultetu političkih nauka odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti decentralizacije i regionalizacije savremenih demokratskih država.

Nakon završenih studija pohađao sam brojne seminare iz oblasti lokalne samouprave, evropskih integracija, reforme uprave, lobiranja i javnog nastupa. Učestvovao sam u nekoliko istraživačkih projekata i većem broju naučnih konferencija.

Oblasti interesovanja: javno upravljanje, javne politike i analiza javnih (praktičnih) politika, regionalne politike, lokalna samouprava i lokalni ekonomski razvoj, javne finansije, dobro upravljanje (good governance), regionalizacija, decentralizacija, e-vladavina, informaciono društvo, lobiranje.

Od 2008. do 2011. godine radio sam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja u odeljenju za Politiku regionalnog razvoja. Od juna 2011. godine, radio sam na Fakultetu za evropske pravno-političke studije (2011-2016 u zvanju docenta i od 2016. u zvanju vanrednog profesora). U periodu od 2016. do 2018. bio sam angažovan na Fakultetu političkih nauka, kao nastavnik sa druge visokoškolske ustanove a 2018. sam stupio u formalni radni odnos na FPN, nakon izbora u zvanje docenta (ovog puta na Univerzitetu u Beogradu). 2023. godine izabran sam u zvanje vanrednog profesora.

Pored oficijelnog posla radim na promociji principa dobrog upravljanja i aktuelizaciji javnih problema u 21. veku te odlučivanju zasnovanom na podacima. Zalažem se za: argumentovanu debatu, umrežavanje, razmenu znanja i iskustava, jedinstvo prakse i nauke… Učestvujem na konferencijama, debatama, povremeno objavljujem tekstove u dnevnim novinama, najčešće u listu Danas.

U slobodno vreme se bavim hobijima: čitanjem knjiga, pisanjem, šahom. Nastojim da budem i fizički aktivan: trčanje, biciklo, planinarenje. Ipak i pored svega toga često stignem i da se, obično u predvečerje, odmaram u nekom od gradskih pabova. Oženjen sam, otac dve ćerke.