knjiga: Građenje države, Frensis Fukujama

izdavač: Filip Višnjić, Beograd, 2007.

 

Naslov knjige ukazuje upravo na ono što nam treba. U svojoj knjizi Frensis Fukujama se bavi fenomenom slabe i jake države. Ističe razliku između delokruga i moći države! Moć je jedna od ključnih kategorija u politici i u načelu svaka politika treba da vodi jačanju moći jedne države! Međutim, ono što se u našoj zemlji često meša a što je Fukujama jasno razdvojio i objasnio, jeste da se snaga država izjednačava sa delokrugom njenih poslova. Nije, dakle, jaka država ona koja ima puno nadležnosti već ona koja svoje nadležnosti može dosledno da sprovodi. Stoga je i naslov četrvtog poglavlja  „Manje ali jače“. U ovoj knjizi Fukujama daje putokaze šta iznutra treba da se uradi da bi došlo do jačanja države. Opisuje i model pomoću koga se određuje da li je bolje da određena nadležnost bude na nacionalnom (državnom) ili lokalnom nivou ali  daje i druge savete za izbegavanje crnih rupa administracije. Snagu odnosno slabost države Fukujama analizira i u međunarodnom kontekstu – piše o eroziji suvereniteta i postavlja pitanje ko ima pravo da naruši suverenitet druge države i u koje svrhe? U tom kontekstu pominje i naše prostore. Knjiga je manjeg formata od svega 135 strana teksta sa bogatom bibliografijom. Valjalo bi da je pročita svaki reformator i onaj koji o reformi razmišlja!

Pitanje: Da li se smanjenjem državnih nadležnosti  ili njihovim prepuštanjem drugim subjektima (lokalnim samoupravama, regionima, privatnom sektoru….) može ojačati država? Da li je to recept i za Srbiju?